درخواست اجاره فضای آموزشی

نام سازمان:*
ورودی نامعتبر است

نام مسئول:*
ورودی نامعتبر است

تلفن تماس:*
ورودی نامعتبر است

تلفن همراه:
ورودی نامعتبر است

آدرس ایمیل:*
ورودی نامعتبر است

تعداد کلاس مورد نیاز:*
ورودی نامعتبر است

ظرفیت کلاس:*
ورودی نامعتبر است

تاریخ مورد نیاز :
ورودی نامعتبر است

تجهیزات مورد نیاز و سایر توضیحات:
ورودی نامعتبر است

آپلود فایل:
ورودی نامعتبر است

حداکثر سایز 2 MB - پسوندهای مجاز jpg, jpeg, png, gif, doc, docx, xls, xlsx, pdf

کد امنیتی:*
کد امنیتی: ورودی نامعتبر است

5000 76 86 -021

info@cybertech.ir

عباس آباد (مترو بهشتی)، خیابان میرعماد، روبروی سفارت هند، پلاک 33 (دسترسی به ما)